Greatest Kılavuzu metin2 için

?imdiye derece örgülm?? olan bütün sunucu birle?tirmeleri ve yeni sunucu isimleri bu ?ekildedir. ?lerleyen zamanlarda yine inikat olursa konuyu güncelleyece?iz. Sizler bile de?erlendirme olarak bizlere biçim?rlatma yapabilirsiniz. Te?ekkürler yavuz oyunlar diliyoruz.Metin2 Sunucular?m?z?n kâffesinda hem Nominalmsal hemde Donan?msal olarak F

read more